Lunes, Pebrero 1, 2010

SANGASandamakmak
na
linyang
nagpasikot-sikot
sa kahit saang direksiyon
pilit na pinapayabong
ang mga dahon.
Hindi
namamalayang habang patindi ang
sikat ng araw
ay kasabay nito
ang
pagkatuyo at pagkalanta
ng
ilang
sangang
uhaw
sa
tubig.
Parang
isang libo’t isang
singaw
na
nagpipilit pumiglas at kumawala.
Hindi alintana
ang kahihinatnan ng mga susunod
na
mangyayari.
Ang tanging alam
ay    
pagbigyan ang tawag
ng
kalayaang walang katulad.
Masarap maging malaya.
Mapalad ang mga nakawala.
Animo’y  
mga
paru-parong
nagsisilipad at naghahagilap
ng mga bulaklak
na dadapuan para sipsipin
ang
nektar
nito
at
katas.

Walang komento: