Lunes, Nobyembre 21, 2011

DALAWANG TULA : PARA SA ALAALA NG MAGUINDANAO MASSACRE


PAKIKIBAKA
(Tulang Alay sa mga  Pumanaw na Nakikipaglaban para sa Kalayaan)

Ang luhang papatak
Mula sa aming mga mata
Ay batid naming hindi ninyo makikita
At tiyak hindi ito ang inyong kagustuhan
Sapagkat mas higit ninyong pasasalamatan
Ipagpatuloy ang pakikibaka
At pakikipaglaban
Sa hangaring makamtan
Ang tunay na kalayaang
Hinahanap at inaasam ng buong bayan.

Pumanaw kayo't iglap na nawala
Ang inyong hangaring makamtan
Ang pag-asang mapasa-ating mga kamay
Ay dagling nabitawan
Ngunit sa inyong paglisan
Huhugot ng pag-asa
Na ang kalayaan at katarungan
Ay makamit ng madlang bayan
At madiligan kaming nauuhaw.

Ang bawat sigaw na papailanlang
Ay katahimikang batid
Ng aming mga pusong 'di masusugatan
Hindi bibigay sa kalungkutan
Ng inyong paglisan
Kayo ang pintuang sa ami'y magbubukas
Para ipagpatuloy ang sinimulang
Pakikibaka at pag-aalsa
Upang kadilimang hatid ng huwad na laya
Ay maging liwanag sa bawat gunita.

~Wallei Bautista Trinidad

PANAGHOY
(Tula ng Pakikibaka Para sa Paghahanap ng Kalayaan at Katarungan)

Nagsipag-alsa
Laman ng isipang
Ang tanging alam
Ay makibaka
At ipaglaban
Ang kalayaang
Dapat tinatamasa.

Nasaan ang kalayaan?

Ang pag-ibig
Sa lupang tinubuan
Ay ang pakikipaglaban
Sa kalayaang
Hanggang kailan
Dapat asahan
Kailan makakamtan?

Sino ang malaya?

Huwad na layang
Pilit sinusupil
Ang mga aba
Tayo ay alipin
Ng kalakarang liko
Binubusog sa pangako
Na laging napapako.

Ano ang ipinaglalaban?

Nananaghoy ang mga kaluluwa
Na hindi natamasa
Ang hustisyang
Dapat ay sa kanila
Silang mga nagdusa
Para sa pag-asang
Makamtan ang ligaya.

Ano ang kaligayahan?

Mahal na Inang Bayan
Salat sa tunay
Na mukha ng kalayaang
Pilit hinahagilap
Puspusang hinahanap
Lubusang pinapangarap
Ng mga gutom na anak.

Kailan ang katapusan?

Ilang buhay ang mawawala
Ilang obra ang papasok sa gunita
Upang panaghoy
Sa paghanap ng kalayaan
Para sa Inang Bayan
Ay makamtan
At wala ng sisigaw.
~Wallei Bautista Trinidad

Linggo, Nobyembre 20, 2011

MABABAW ANG GABIPaikot-ikot
Sa isang tabi
Biling-baliktad ang gawa
Habang nilalakbay
Ng diwa
At hinahapyawan
Ang mga kuwentong
Sa isip ay naglalaro
Sabog ang tunog
Ng Am band sa radio
Gamit ang internet
Na sinasabay pa
Mga tugtuging pamasko.
Minsang di marinig
Kung ano ang tunog
Sapagkat abala
Ang kabilang daloy
Ng isip sa pagtatanto
Ng mga bagay-bagay.
Pamilya.
Buhay.
Puso.
Gawa.
Sakit.
Tamis.
Pait.
Pagod.
Saya.
Bibiling muli
Biglang tatayo
Papasok pa sa toilet
Pipiliting umihi
Kahit walang laman
Ang pantog.
Pipiliting muli ay humiga
Babaliktad
Bibiling
Ang lalim ng gabi
Naging mababaw
Umaga na
At puyat na naman. –Wallei Trinidad 20Nob2011