Huwebes, Mayo 6, 2010

MGA LINYANG IAALAY SA PANGULO
Ngayon ay makakagawa ako ng mga linyang
Iaalay kay GORDON
Mga linyang kaakibat ay pananalig
Ilang araw bago ang halalan
Ay dadaloy ang dugo mula sa puso
At tutuloy sa utak ng lahat ng matitino…

Buong pusong iaalay ang matimyas na hangaring
Iangat ang pagbabago at isulong ang kaunlaran
Sa mga mata ni GORDON ay masusumpungan
Buong pusong makikinig at bukas matang titingnan
Ang lahat ng problemang sa bansa ay nakaatang…

Ang mga umiibig sa Pilipinas
Ay matalinong nag-iisip
Kasabay ang panalanging may pag-asang hatid
Hindi pabubuyo sa mga naririnig
Paninindigan ang prinsipyo ng pilit.

Pagaganahin ang isip, pakikinggan ang puso
Sa utak dadaloy ang dugo
Mag-aalab ang hangaring magkaroon ng pagbabago
Si GORDON lang ang dapat iboto
Isulong ang karapatan ng lahat ng tao.

Kung hindi ngayon, kailan pa?
Kung hindi bukas, may pupuntahan pa ba?
Huwag paalipin sa mga maling pambubuyo
Paganahin ang utak, pakinggan ang puso
Ibigay ang suporta sa Arkitekto ng Pagbabago
Si GORDON lang dapat ang maging PANGULO!

Walang komento: