Martes, Abril 5, 2011

ANG PINAKAMAGANDANG TULA SA BALAT NG LUPAAng Pinakamagandang Tula sa Balat ng Lupa

Ngayong gabi ako ay susulat
Ng mga katagang siyang magiging tula
Sa kahit anong wika
Puso ang magsasalita
Ilang letra, ilang berso
Lahat ba'y dapat may tugma?
Kung pipilitin kong gumawa ng tula
Upang sundan ang sikat na makata
Baka hindi na ito maging tula
Na siyang pinakamaganda sa balat ng lupa?
Inisip ko ang buhay ko, sarili ko
Karanasan, mga pighati at kasiyahan
Dumungaw sa bintana't tiningnan
Mga bituin sa kalawakan
Maliwanag ang buwan
Kasingliwanag din kaya ng araw?
Ang dampi ng hangin at huni ng kuliglig
Ay musika sa aking pandinig
O kayganda ng langit!
Madilim man ay maliwanag rin
Makislap ang tala, umaga'y parating
Nakalimutan kong isulat
Mga nakita't narinig
Nasaan ang tulang dapat na gawin?
Paano ang bersong sa isip ay kinimkim?
Ang tula na aking hangarin
Isusulat na lang ba sa ihip ng hangin?
Tumibok ang puso't ko
Pinakinggan ang pintig
Ang tula raw sa atin ay nakaukit
Sapagkat ang tula ay
Ako...
Ikaw...
Sila...
Tayo...
At ang pinakamagandang tula sa balat ng lupa
Ay ang TAO!


The Most Beautiful Poem on Earth
Translation by Angelo Ancheta


Tonight I will write
A poem
In a language
My heart knows
How many words, how many verses
Should there be rhymes?
If I force myself to write a verse
Only to follow an idol poet
Will it still be a poem?
I thought about my life, myself
My ups and down, tears and laughter,
Looked out the window to gaze
At the sky, the stars
And the moon so bright,
The breeze so gentle,
And the sound of crickets
Brings music to my ears.
What a splendid night
It seemed I lost
The words to describe
And the poem I wanted to write
Should I just write in the air?
I listened to my heartbeat
Telling me how to find
The poem
That is
Me..
You...
Them....
Us.....
The most beautiful poem
Is a human being.
 

Walang komento: