Sabado, Abril 9, 2011

KAY BATHALA SASANDIGKAY BATHALA SASANDIG

Sa bawat pintig
Ng kaluluwang uhaw
At pagpatak ng dugo
At pawis na umaapaw
Hindi alintana
Pagod na nararamdaman
Idinadalangin ang kagalingan
Sa Bathalang aming sinasandigan.

Anumang panahon ng paghihirap
At sakunang aming dinaranas
Laging iniisip at panay ang paghanap
Kay Bathalang sandigan
Ang aming Diyos na maalam
Panginoong nagbibigay buhay
Poon ng sangkatauhan
Bathalang sandigan ng sambayanan.

Ang lahat ng unos
At lahat ng sigwa
Nananatiling gising at 'di tulala
Sapagkat nakasandig
Kay Bathala ang awa
Nasa amin ang gawa
Aming puso ay payapa
Ang liwanag ka'y Bathala.


Walang komento: