Linggo, Mayo 8, 2011

PARA KAY SUSAN, AKING INA


Para kay Susan, Aking Ina

Nang imulat ko aking mata
Nakita ko ay hiwaga
Ikaw iyon aking Ina
Isinilang ang pag-ibig
Sa mga labi ay may tuwa
Iginapos ng iyong bisig
Ang pangambang hatid ng dilim
Sa liwanag ay sumilay
Ang makulay kong buhay. ~Wallei Bautista Trinidad 08 May 2011

English Translation:
For Susan, My Mother

As I opened my eyes
I saw the mystery
That's you my Mother
Love was born
There was delight on my lips
Your warm embrace has erased
The fears brought by darkness
In the light shines
My colorful life.

Walang komento: