Sabado, Marso 12, 2011

WALLEI'S POEM FOR EDWIN S. LOYOLA'S PHOTOGRAPHYFLY FOR PEACE

In a serene sky
Two wings are used to fly
Simultaneously with the wind
Just fly, float and fly
Searching for peace
In a celestial sphere
Looking for happiness
For heart's desire
Love for mankind.Filipino Version:


KAMPAY SA KAPAYAPAAN

Sa payapang langit
Ikinukumpas ang dalawang pakpak
Kasabay ng ihip ng hangin
Lumilipad, kumakampay
Hinahanap ang dakilang laya
Sa payapang kalawakan
Inaarok ang kaligayahan
Para sa pusong magmamahal.

~Tula para sa larawan ni Edwin S. Loyola ni Wallei Bautista Trinidad


Walang komento: